CYCY COLOR luôn tìm kiếm và kết nối với các doanh nghiệp cung ứng có tiềm năng lớn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, đảm bảo lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.
Sự kỳ vọng của CYCY COLOR đối với nhà cung cấp trong mối liên kết xây dựng giá trị thực tới khách hàng là khả năng: Cạnh tranh giá, ứng phó được với rủi ro, chuyển giao đúng hạn và phẩm chất sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
CYCY COLOR xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp hàng đầu dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Với quan điểm hợp tác với nhà cung cấp mới công bằng, minh bạch và tiến hành các đánh giá hàng năm để hỗ trợ các nhà cung cấp hiện tại, chúng tôi củng cố lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng và giảm thiểu các rủi ro liên quan.
Chúng tôi quan tâm đến vấn đề an ninh môi trường. Do vậy, Chúng tôi luôn vui mừng được hợp tác với những đơn vị có tầm nhìn, trách nhiệm trong vấn đề kinh doanh, sản xuất thân thiện với môi trường.